新闻资讯

Trung tâm Tin tức

Vị trí hiện tại: Trang Chủ > Trung tâm Tin tức > Công nghiệp Q&A

Xu hướng phát triển và phân tích cơ chế phosphoryl không chứa niken

2022-12-29 08:21:49
Times

Niken miễn phí Phosphate là gì? Sử dụng như thế nào? Đối tác chưa từng sử dụng nhất định rất nghi hoặc. Tiếp theo sẽ cùng tiểu biên tập xem nội dung liên quan đi!


Niken miễn phí Phosphate là hoạt động sản xuất hóa chất thường được sử dụng trong nguyên liệu hóa học, nguyên liệu này có thể làm cho rất nhiều vật liệu hóa học, hôm nay chúng tôi sẽ phân tích xu hướng phát triển của các đại lý phosphoryl, cũng để xem các điểm chính của cơ chế phosphoryl hóa. Hình dạng của tinh thể màng phosphoryl được xác định bởi thành phần của chất lỏng phosphoryl và tính lưu động của chất phosphoryl hóa, trong khi số lượng hạt nhân hình thành trong giai đoạn đầu của phản ứng phosphoryl hóa xác định kích thước của tinh thể. Niken được thêm vào chất lỏng photphat có thể được lắng đọng một phần trên bề mặt ma trận theo cách niken kim loại trong phản ứng ban đầu của quá trình phosphat hóa, tạo thành cực dương vi mô có thể làm giảm hiệu quả kích thước của tinh thể màng photphat hóa. Tuy nhiên, nếu thành phần phosphoryl đã được cố định, kích thước của tinh thể được xác định bởi quá trình điều chỉnh bề mặt trước khi phosphoryl hóa.


Tốc độ phosphoryl là tốc độ sản xuất màng phosphoryl, có thể được biểu thị bằng chất lượng màng phosphoryl trên một đơn vị diện tích theo thời gian, cũng có thể được biểu thị bằng tỷ lệ rỗng, chính xác hơn là bằng phần trăm diện tích cực dương giảm theo thời gian phosphoryl hóa. Do đó, hằng số vận tốc k chỉ là một hàm của nhiệt độ và năng lượng kích hoạt, với nhiệt độ tăng và phản ứng nhanh hơn. Năng lượng kích hoạt có liên quan đến các tính chất hóa học của kim loại bị phosphat và trạng thái vật lý của bề mặt của nó, các thành phần khác nhau của chất lỏng phosphat và các tính chất của nó. Các tính chất của chất lỏng photphat hóa chủ yếu được xác định bởi các máy gia tốc oxy hóa, và quá trình photphat hóa được đẩy nhanh.


Nhãn

Trang web của bài báo này:https://vi.ching-feng.com/news/453.html

Đã xem gần đây:

Doanh nghiệp màu xanh lá cây, công ty TNHH ching feng enterprise co., ltd.
Copyright © Kunshan màu xanh lá cây feng fine hóa học công ty TNHH All rights reserved